Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Foderkontroll

Sverige har sedan 2007 en flerårig kontrollplan för livsmedelskedjan. Kontrollplanen omfattar alla delar i livsmedelskedjan som ska kontrolleras – från jord till bord. Nuvarande kontrollplanen gäller för 2015-2018 men ses över minst en gång om året. Planen är en vägledning för myndigheterna och har tagits fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Djurskyddsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna samt Sveriges kommuner och landsting. 

Bra foder och gott djurskydd, god djurhälsa, bra växtskydd och säker mat – kontrollplanen ska vara en hjälp att undvika att tidigare kriser inom livsmedelskedjan upprepar sig. Exempel på sådana skandaler är dioxin i matolja och galna ko-sjukan (BSE) hos kor. Planen syftar även till att resurserna används där de behövs och ger bäst resultat, att kontrollen är effektiv och ändamålsenlig samt att öka myndigheternas samverkan i kontrollen.  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls