Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Åkersenap

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Åkersenap

Latinskt namn: Sinapis arvensis L. 

Generell information

Växtens frön är giftiga på grund av sitt innehåll av allyl-isothiocyanat. I Storbritannien har förgiftning på häst rapporterats. 

Förgiftningssymtom

Akut gastroenterit, fradga, diarré. Vid stor konsumtion kan andningssvårigheter och stapplande gång också framträda. Dödsfall sker då vanligen inom en till två timmar på grund av kvävning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls