Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Åkertistel

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Åkertistel

Latinskt namn: Cirsium arvense (L.) Scop. 

Generell information

Växten är ej giftig och ätes gärna av flertalet djur i ungt och spätt utvecklingsstadium. Hästar kan även äta tistelknoppar från mer utvecklade plantor. 

Orsak till att växten är oönskad

Åkertistel förbrukar stora mängder växtnäring och vatten och undertrycker de önskade betes- och vallväxterna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls