Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Akut förgiftning

I alla akuta förgiftningsfall bör du handla snabbt och omedelbart kontakta veterinär oavsett om du vet vilken växt ditt djur har ätit av eller inte.

 I väntan på veterinärens ankomst: 

  1. Förhindra all vidare konsumtion av växten, ta ut växtdelar som finns i munnen på djuret, skölj ordentligt med vatten. Spara växtdelarna för identifiering.
  2. Håll djuret under uppsikt, erbjud friskt vatten men inte foder. Se till att djuret inte skadar sig, det kan drabbas av till exempel svåra kramper och smärta eller falla omkull.
  3. Notera tidpunkten för konsumtion eller kontakt med växten.
  4. Om hudkontakt – tvätta huden noga med tvål och varmt vatten.
  5. Om ögonen är påverkade, skölj med koksaltlösning eller vatten. 

Kunskapen om växtarters toxicitet och verkningssätt på olika djurslag är tyvärr begränsad i många fall, läs mer om giftiga växter på SVA:s webbplats. Mer information om symtom på växtförgiftningar och behandlingar samt sökfunktioner för olika djurslag och symtom finns på den tyskspråkiga webbplats som Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie, Universitet Zürich, står bakom.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls