Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Alsikeklöver

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Alsikeklöver

Latinskt namn: Trifolium hybridum L. 

Generell information

Alsikeklöver är en av flera olika växter som kan orsaka fotosensibilitet (ökad känslighet för ljus) med hud- och leverskador hos hästar, får och andra betande djur. Det är främst under blöta eller fuktiga betesförhållanden som alsikeklöver har påvisats orsaka förgiftning, men även en stor andel alsikeklöver i hö/ensilage (mer än 20 procent) kan resultera i hälsoproblem. Det är inte känt exakt vilken substans som orsakar förgiftningen, men något mykotoxin eller växtendogent toxin, som främst bildas under fuktiga förhållanden, misstänks.

Observera att vissa fröblandningar innehåller alsikeklöver; sådana bör undvikas för beten.

Förgiftningssymtom

Framför allt fotosensibilisering, vilket innebär att områden på huden som är mindre pigmenterade drabbas av rodnad, inflammationer, ödem eller i värsta fall nekros där vävnaden dör. Övriga symtom på alsikeklöverförgiftning kan vara dålig aptit, depression och slöhet, uttorkning, förhöjd kroppstemperatur, ödem i nedre delen av benen, gulsot, diarré, blödande hudutslag och sår i munhålan. Generellt återhämtar sig drabbade djur fort från både hud- och leverskador om det foder/bete som innehåller alsikeklöver tas bort, men enstaka dödsfall har förekommit.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls