Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ängsbräsma

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Ängsbräsma

Latinskt namn: Cardamine pratensis L. 

Generell information

Växten anses vara skadlig i färskt tillstånd, men oskadlig i torkat tillstånd. Ratas i normalfallet av betesgående djur.  

Förgiftningssymtom

Slaganfall hos hästar och nötkreatur. Även stelhet, förlamning i extremiteterna, diarré, kraftig gasutveckling i mag-tarmkanalen, blodig urin och avmagring har noterats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls