Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ängskavle

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Ängskavle

Latinskt namn: Alopecurus pratensis L. 

Generell information

Växten är ej giftig men känslig för infektion av mjöldryga. 

Orsak till att växten är oönskad

Mjöldryga är en fältsvamp som innehåller giftiga alkaloider.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls