Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Brännässla

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Brännässla

Latinskt namn: Urtica dioica L.

Generell information

Kallas även stornässla. Avslagna och nedvissnade eller späda färska plantor äts ibland av hästar och andra djur på bete. 

Orsak till att växten är oönskad

Kan framkalla hudinflammation vid hudkontakt, men anses ej vara giftig vid förtäring. Enstaka fall av hudutslag samt allmänt obehag och inkoordination med några timmars varaktighet vid hudkontakt har rapporterats på häst (och hund).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls