Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fettistel

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Fettistel

Latinskt namn: Sonchus arvensis L

Generell information

Kallas även åkermolke, gultistel. 

Orsak till att växten är giftig

Får och nötkreatur har visat förlamningssymtom vid konsumtion av växten. Övrig information om giftighet saknas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls