Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Getruta

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Getruta

Latinskt namn: Galega officinalis L. 

Generell information

Innehåller flera olika substanser (galegin, hydroxigalegin, saponiner, bitterämnen etcetera) som kan ha giftverkan. Giftigheten kvarstår även efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Andnöd, smärtsam hosta, slem runt mule och nos, muskelspasmer, konvulsioner, även dödsfall (framförallt hos får).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls