Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Grässtjärnblomma

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Grässtjärnblomma

Latinskt namn: Stellaria graminea L. 

Generell information

Hela växten anses enligt vissa källor vara giftig både i färskt och torkat tillstånd, särskilt för hästar, medan andra källor anser växten vara helt ogiftig. Försiktighet bör iaktagas. 

Orsak till att växten är oönskad

Osäkra uppgifter om giftighet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls