Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Harris

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Harris

Latinskt namn: Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) 

Generell information

Kallas också harginst. Hela plantan är giftig på grund av sitt innehåll av alkaloider. 

Förgiftningssymtom

Upphetsning, diarré, förlamning, nedsatt hjärtrytm.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls