Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Harsyra

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Harsyra

Latinskt namn: Oxalis acetosella L. 

Generell information

Harsyra Foto: Thomas Gunnarsson

Harsyra. Foto: Thomas Gunnarsson

Innehåller höga halter av fri oxalsyra och oxalat. Oxalsyran binder kalcium och ger hypokalcemi. Utfällt kalciumoxalat skadar njurarna. 600 gram harsyra ger symtom på får. 

Förgiftningssymtom

Hos får uppträder diarré, muskelkramp, hjärtarytmi, njurpåverkan efter konsumtion.

 

 

 

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls