Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hundtunga

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Hundtunga

Latinskt namn: Cynoglossum officinale L. 

Generell information

Innehåller toxiska pyrrolizidina alkaloider, mängden är som störst före blomning. Alkaloiderna finns kvar efter torkning. Kumulativ verkan av alkaloiderna. Nötkreatur och hästar är känsliga, får är mer motståndskraftiga.

Förgiftningssymtom

Ger framför allt leverskador med gulsot, leversvikt och anemi. Till följd av leverskadorna förekommer centralnervösa symtom (hepatoencefalopati) och fotosensitivitet (ökad känslighet för ljus), se alsikeklöver. Kan ge depression, avmagring, avvikande beteende, ”aimless wandering”, blindhet, huvudtryckningar, blod i urinen, dödsfall. 

Behandling

Behandling är vanligen utsiktslös på grund av allvarliga irreversibla leverskador.

Obduktionsfynd

I levern ses portal fibros, megolocytos, levercellsnekros, gallgångshyperplasi, gallstas och nodulär hyperplasi.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls