Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Jordreva

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Jordreva

Latinskt namn: Glechoma hederacea L. 

Generell information 

Jordreva. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten innehåller oljor och bittra substanser som ej är identifierade. Förgiftningsfall med dödlig utgång hos hästar har rapporterats i östra Europa. 32 procent inblandning i grönfoder ger förgiftningssymptom på häst. Torkning i minst tre månader krävs för att minska giftverkan. Hästar bör ej utfodras med foder innehållande jordreva. 

Förgiftningssymtom

Snabb svag puls, andningssvårigheter, hosta, näsflöde, förhöjd kroppstemperatur, svindel, anorexi. Obduktion av förgiftade djur har påvisat förstorad mjälte, hjärtmuskeldegeneration, utspänd blindtarm och gastroenterit.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls