Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Löktrav

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Löktrav

Latinskt namn: Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 

Generell information

Kallas också vitlöksört. Växten innehåller sinigrin och andra glykosider. Löktrav luktar lök/vitlök. 

Förgiftningssymtom

Mag- och tarminflammationer, aptitlöshet, kolik, diarré, njurinflammation med urineringsbesvär och blodig urin, nervösa störningar med förlamning av extremiteterna, kramper, kastning, allmän matthet och ibland dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls