Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Malört

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Malört

Latinskt namn: Artemisia absinthium L. 

Generell information

Malört används som brännvinskrydda och dess giftighet har omstritts. Malört har en karaktäristisk lukt då blad eller stjälk bryts av. 

Förgiftningssymtom

Kastningar av foster. Konsumtion av större mängder har orsakat förgiftning av djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls