Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mistel

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Mistel

Latinskt namn: Viscum album L. 

Generell information

Mistel. Foto: Thomas Gunnarsson

Innehåller flera giftiga substanser, till exempel iscotoxiner och viscumin. 

Förgiftningssymtom

Kolik, andningssvårigheter, inkoordination, beröringskänslighet på buken, sällan dödsfall hos häst. Lokalt retande och vid resorption påverkan på hjärta och CNS.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

  

 

 

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls