Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ormbär

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Ormbär

Latinskt namn: Paris quadrifolia L. 

Generell information

Ormbär. Foto: Thomas Gunnarsson

Toxisk verkan ej helt klarlagd, troligen (steroida) saponiner eller glykosider. Ratas vanligen, förmodligen på grund av oangenäm smak. Förgiftning är sällsynt. Konsumtion av 1,3 kg av växten har dock gett förgiftingssymtom hos häst. 

Förgiftningssymtom

Upphetsning, nervösa ryckningar, ökad puls, smärtsam urinering och tarmrörelser, vidgade pupiller.

 

 

  

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls