Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Örnbräken

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Örnbräken

Latinskt namn: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Generell information

Örnbräken innehåller de giftiga ämnena glykosider och saponiner samt enzymet tiaminas. Tiaminas bryter ner vitamin B1, tiamin, och kan därmed orsaka brist på vitaminet. Giftverkan är kumulativ och även ett litet dagligt intag i små doser leder till döden om det sker regelbundet. Dödsfall kan inträffa efter förtäring av 2-3 kg per dag under tre till fyra veckor, eller redan efter en till två dagar. I Storbritannien anses örnbräken vara en vanlig orsak till förgiftning hos hästar. Växten är giftig även efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Hästar som konsumerar örnbräken får "koller", det vill säga nervösa tillstånd ibland med dödlig utgång. Utvidgade pupiller, röda ögonvitor, slutna ögonlock, hudutslag med punktvisa blödningar, blödningar ur ögon, näsa, njurar och slida, blodig diarré, blod i urinen, kolik, nervositet, förhöjd kroppstemperatur, långsam puls, benmärgsskador, bristande koagulering av blod, sänkt antal vita blodkroppar, kramper med påföljande förlamning, medvetandestörning, död genom magblödning och blodstockning i hjärnan. Drabbade hästar kan tillfriskna inom två till tre dagar om de ges en foderstat som är fri från bräken- och fräkenväxter samt innehåller höga doser av tiamin under fem till sju dagar. Tiamin, vitamin B1, kan tillföras antingen i ren form eller via bryggerijäst.

Hudproblem med blåsor kan uppstå vid direktkontakt med både färsk och torkad örnbräken

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls