Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Prästkrage

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Prästkrage

Latinskt namn: Chysanthemum leucanthemum L. 

Generell information

Växten kan breda ut sig över stora ytor. 

Orsak till att växten är oönskad

Växten anses ej vara giftig men kan framkalla hudinflammation.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls