Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Referenser giftiga växter

Anderberg, A. & Anderberg, A-L. Naturhistoriska riksmuséet: Den virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/ 

Allison, K. and Day, C. 1997. A guide to plants poisonous to horses. J.A. Allen & Company Limited, London, UK. ISBN 0.85131.698.0 

Avholm, K., Djurberg, L. och Svensson, A. 1976. Ogräs i vallar och beten. Mark-Växter 30, Konsulentavdelningens stencilserie, Lantbrukshögskolan. ISBN 91-7088-577-x 

Cooper, M.R., Johnson, A.W. and Dauncey, E.A. 2003. Poisonous plants and fungi. 2nd ed. The Stationary Office, London, UK. 

Cummings, C.A., Copedge, K.J., Confer, A.W. 1997. Equine gastric impaction, ulceration and perforation due to persimmon (Diospyros virginiana) ingestion. J. Vet. Diagn. Invest. 9, 311-313. 

Forenbacher, S. 1952. Schachtelhalmvergiftung der Pferde – eine B1-vitaminose. Schweiz. Archiv für Tierheilkunde 94, 153-171. 

Frape, D. 2004. Equine nutrition and feeding. 3rd ed. Blackwell Publishing Ltd: Oxford, UK. 

Frohne, D. and Pfänder, H.J. 2005. Poisonous plants: a handbook for doctors, pharmacists, toxicologists, biologists and veterinarians. 2nd ed. Manson Pub.: London, UK. 

Giftiga växter för hästar på sommarbete-examensarbete, SLU (pdf)

Lewis, L.D. 1996. Feeding and care of the horse. 2nd ed. Lippincott Williams and Wilkins: Philadelphia, USA. pp. 300-345. 

Meyer, H. 1995. Pferdefütterung. 3rd ed. Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin-Wien. pp.150-151. 

Ogräsreglering på åkermark. Lundkvist, A. & Fogelfors, H. 2004. Rapport 6. Inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU Uppsala. Kan beställas via Jordbruksverket.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls