Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Revsmörblomma

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Revsmörblomma

Latinskt namn: Ranunculus repens L. 

Generell information

Revsmörblomma anses vara mindre giftig än smörblomma. Växten ratas i regel av betande djur. Se smörblomma.

Förgiftningssymtom

Diarré, samt se symtom beskrivna för smörblomma.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls