Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skelört

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Skelört

Latinskt namn: Chelidonium majus L. 

Generell information

Kallades förr också svalört. Idag används namnet svalört på en annan växt, Ranunculus ficaria. Skelörtens växtsaft är orangegul, etsande, starkt giftig och innehåller ett flertal alkaloider, till exempel chelidonin. Hela växten är giftig, men särskilt roten kan orsaka förgiftning. Hästar, nötkreatur, får, getter och gris blir sjuka vid konsumtion av cirka 500 gram färsk skelört. I torkat tillstånd är växten ofarlig.  

Förgiftningssymtom

Verkan är skarpt narkotisk, irrriterande och avförande. Överdriven salivering och urinering förekommer också. Dödlig utgång är sällsynt men kan inträffa under cirkulationskollaps och medvetslöshet. Cytotoxisk verkan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls