Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skogsbingel

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Skogsbingel

Latinskt namn: Mercurialis perennis L. 

Generell information

Skogsbingel. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten är giftig, sannolikt på grund av dess innehåll av saponiner, metylaminer och eteriska oljor. Förgiftning har konstaterats hos hästar, kor, får, getter, kaniner med flera djurslag. Växtens giftighet avtar vid torkning men försvinner ej. Djur ratar vanligen växten både i färskt och torkat tillstånd. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering och andning, (illamående), magsmärtor, förstoppning följd av ofta blodig och vattnig diarré, blod i urinen, mag- och tarmkatarr, anorexi, leverskador, hemolys, njurinflammation, feber, bindhinnekatarr, bedövning, nervpåverkan och förlamning, darrningar, kastning. Vid förtäring av större mängder även dödsfall.

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls