Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Spikklubba

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Spikklubba

Latinskt namn: Datura stramonium L. 

Generell information

Hela växten är mycket giftig på grund av sitt innehåll av alkaloider som hyoscyamin, atropin, scopolamin (hyoscin). Även nitrater kan förekomma. Giftigheten avtar ej vid torkning. Växten luktar illa, men blommorna (som bara är utslagna på natten) doftar gott. Förgiftningsfall hos häst har rapporterats i USA men är mycket ovanliga, främst beroende på växtens oaptitlighet och begränsade utbredning. Förekomst av 75 milligram spikklubba per kilo foder leder till förgiftning av häst. 

Förgiftningssymtom

Kramper, oro och rastlöshet, okoordinerade rörelser, ökad andningsfrekvens, ökad kroppstemperatur, ökad puls, diarré, depression, utvidgade pupiller, anorexi, förlamning, dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls