Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svartkämpar

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Svartkämpar

Latinskt namn: Plantago lanceolata L. 

Generell information

Kallas också spetsgroblad. Växten innehåller hög halt av slembildande ämnen. 

Orsak till att växten är oönskad 

Växten är inte giftig men kan ge diarré om den utgör mer än 20 procent av betesväxterna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls