Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svinmålla

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Svinmålla

Latinskt namn: Chenopodium album L. 

Generell information

Växten innehåller oxalater. 

Förgiftningssymtom

Vid stor konsumtion har kor och får uppvisat stapplande gång, ytlig andning, svag puls, oförmåga att stå upp, medvetslöshet och dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls