Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vägtorn

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Vägtorn

Latinskt namn: Rhamnus catarticus L. 

Generell information

Kallas även getapel, gettorn. Frukter och bark innehåller glykosider med starkt irriterande verkan på magslemhinnan. 

Förgiftningssymtom

Mag- och tarmkatarr med blodig diarré. Vid förtäring i större mängder orsakar växten även dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls