Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vattenstäkra

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Vattenstäkra

Latinskt namn: Oenanthe aquatica, även Oenanthe crocata 

Generell information

Innehåller oenanthotoxin som liknar cicutoxin (se sprängört). 250 gram färska växtdelar är dödlig dos för häst. Växten är giftig även efter torkning.
Rapporter om förgiftning med Oenanthe-arter finns på flera djurslag inklusive häst, nötkreatur, får och gris. I övrigt se sprängört

Förgiftningssymtom

Ger liknande symtom som sprängört, men djur kan också dö plötsligt utan föregående symtom.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls