Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vildpersilja

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Vildpersilja

Latinskt namn: Aethusa cynapium L. 

Generell information

Vildpersilja innehåller bland annat coniin (se odört) samt den narkotiskt verkande alkaloiden cynapin. Hela plantan är giftig. Hästar har förgiftats efter konsumtion av mer än 500 gram färsk vildpersilja. I torkat tillstånd är vildpersilja troligen ej giftig. I normalfallet ratas vildpersilja av betesgående djur.  

Förgiftningssymtom

På ön Guernsey har hästar med vit mule och vita partier på benen drabbats av svår hudinflammation på de vita partierna (se alsikeklöver och fotosensitivisering) samt diarré efter konsumtion av vildpersilja, medan hästar utan vita hudpartier ej drabbats. De drabbade hästarna förblev känsliga en längre tid efter förgiftningen. Andra symtom kan inbegripa ökad salivering, diarré, kolik, kramper, progressiv paralys.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls