Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Endofytiska svampar – en risk i vallgräs

Ängsvingel med svampen Neotyphodium uncinatum. Foto: Anja Bylin/SLU

Foderkvalitén hos gräs kan bli allvarligt försämrad när gräs är infekterade med endofytiska svampar. Endofytiska svampar kan bilda giftiga ämnen som har gett hälsoproblem hos hästar och boskap i många länder.

Svamparna, som tillhör släktet Neotyphodium, lever inuti gräset och ger inga synliga symtom. Svingel och rajgräs är de mest kända värdväxterna. Neotyphodium bildar olika alkaloider som är giftiga för olika grupper av växtätare. Toxiska koncentrationer av alkaloider kan finnas kvar i fodret efter skörd. Hästar är känsligare än nötkreatur och får, speciellt dräktiga ston kan påverkas.

Idag finns det inga växtskyddsmetoder som kan bekämpa Neotyphodium i växande gräs.

Läs mer i artikeln Endofytära svampgifter i gräs och reproduktionsproblem hos häst (pdf).  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls