Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Insamling av fästingar norr om Dalälven

SVA vill ha hjälp från allmänheten att samla in fästingar från tama och vilda djur, från norr om Dalälven och så långt norrut i landet som vi kan hitta fästingar. Alla fästingar som skickas in till SVA kommer att artbestämmas och därefter analyseras för att undersöka vilka smittor de bär på.

Vanlig fästing (Ixodes ricinus). (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Anders Lindström/SVA

Karta som visar gränsen för insamlingen, norr om Dalälven. (Klicka på kartan för ett större format.)

Visar det sig att den inskickade fästingen är av annan art än vanlig fästing så kommer vi att meddela det till insändaren så snart artbestämningen är klar. Insamlingen av fästingar ingår i CLINF-projektet. Läs mer här om projektet.

Insamlingen pågår till och med 31 oktober 2018.

Innan du skickar in din fästing vill vi att du fyller i uppgifterna nedan:

Hittades fästingen på ett djur eller en människa?


På vilken djurart hittades fästingen?
Uppskattad plats där fästingen fastnat på kroppen:
Geografiskt område:
Område:
Datum då fästingen upptäcktes:
Brukar du se många fästingar på dina djur?


Om Ja, cirka hur många fästingar per vecka under säsongen:
När under året brukar du se första och sista fästingen?
Har du använt något förebyggande medel mot fästingar?


Om Ja, ange preparatets namn och när preparatet gavs till djuret:
  
Din märkning (som du även måste ange på provet du skickar in):
  
KontaktuppgifterKontaktuppgifterna är konfidentiella och används inte för marknadsföring
För och efternamn:
E-postadress:
Telefonnr:
  
 
  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls