Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kemiska faror i foder

Det finns många möjliga kemiska faror i djurfoder. Vissa är akuttoxiska och kan ge förgiftningar, medan andra kan medföra sänkt produktion, djurhälsoproblem eller ge undermåliga livsmedel. Nedan ges några exempel på kemiska faror i foder.

Akuta förgiftningar

Djurhälsoproblem

 • Grundämnen som kobolt, koppar och selen
 • Läkemedel/fodertillsatser till ”fel” djurslag
 • Mykotoxiner: Fusariumtoxiner (DON, ZEN, T2-, HT2-toxin), mykofenolsyra, alternariatoxiner

Kan påverka livsmedelskvalitén

 • Miljögifter som PCB och dioxiner, samt vissa bekämpningsmedel som DDT med flera
 • Mykotoxiner: Aflatoxiner, ochratoxin A
 • Tungmetaller som kadmium och kvicksilver

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls