Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

ANIBOTNET - Forskningsprojekt på SVA om botulism

I februari 2016 startade ett forskningsprojekt på SVA om botulism hos djur. 

Botulism är en dödlig förlamningssjukdom som kan drabba både djur och människor. Sjukdomen orsakas av det mycket giftiga ämnet botulinumtoxin, vilket framför allt bildas av bakterien Clostridium botulinum. Projektet kallas ANIBOTNET (Animal Botulism: Innovative Tools for Diagnosis, Prevention, Control, and Epidemiological Investigation).

Hjälp SVA att samla in prover från djur med misstänkt botulism

Kontakta SVA innan proverna skickas in. Kontaktperson Annica Tevell Åberg kan nås via SVA:s växel på telefon 018-67 40 00 eller via e-post direkt till annica.aberg@sva.se. Exempel på prover som är av intresse i projektet ANIBOTNET är serum, lever, njure, mjälte, maginnehåll, träck och foder. Den allmänna SVA-remissen kan användas. Märk proverna ”ANIBOTNET”.

Projektet ANIBOTNET är ett europeiskt samarbete som tillhör utlysningen Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA). Formas finansierar den svenska delen av projektet. Åtta forskargrupper (se nedan) från olika europeiska länder är delaktiga i ANIBOTNET-projektet.

Projektets huvudsyften är:

Projektets mål är:

 1. Att möjliggöra en snabb diagnos av botulism hos djur.
 2. Att tillgängliggöra molekylära verktyg som är nödvändiga för att reagera tidigt vid större botulismutbrott
 3. Att klargöra viktiga epidemiologiska aspekter av botulism hos produktionsdjur i Europa.
 4. Att föreslå förebyggande åtgärder för att undvika/begränsa botulismutbrott.

Deltagare i projektet

 1. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sverige
 2. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Frankrike
 3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Italien
 4. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Italien
 5. Fredrich-Loeffler-Institut, Tyskland
 6. Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Nederländerna
 7. Robert Koch-Institut, Tyskland
 8. Faculty of Veterinary Institute, University of Helsinki, Finland

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls