Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förhöjda halter av grundämnen ger förgiftningssjukdomar

En obalanserad eller otillfredsställande grundämnesförsörjning kan ge bristsjukdomar  med diffusa symptom. För höga halter av grundämnen kan istället leda till förgiftningssjukdomar med uttalade kliniska och subkliniska effekter. För mer information om analys och provtagning se provtagningsinstruktion.

Läs mer om förgiftningssjukdomar:

Vid misstanke om förgiftning bör man i första hand se till att kvarvarande djur inte längre exponeras för misstänkt giftkälla till exempel genom att byta foder eller stalla in djuren (om på bete). Specifika motgift (FASS) tillåtna att användas på livsmedelsproducerande djur är ovanliga. Vanligen rekommenderas symtomatisk behandling, till exempel vätsketerapi, och allmän omvårdnad. Aktivt kol kan ges per oralt för adsorption av vissa substanser. Vid allvarliga symtom bör avlivning övervägas av djurskyddsskäl.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls