Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Att tänka på vid syrabehandling av spannmål/baljväxter

 • Myrsyra eller blandningar med myrsyra ska inte användas för syrabehandling av spannmål/baljväxter.
 • Det är viktigt att kärnorna syras jämnt. Detta sker genom att syran sprayas på materialet och att kärnorna därefter ältas och gnids mot varandra i skruven.
  - Skruven måste vara tillräckligt lång och ha tillräcklig lutning för effektiv omblandning (se bild).


  - Kontrollera flödet av spannmål i skruven.
  - Syraflödet måste vara kontrollerat, självtryck duger inte! Använd flödesmätare.
  - Munstyckena måste vara anpassade för tillsättning av syra i skruv och ge rätt flöde.
  - Observera att det är svårare att syra spannmål vid hög vattenhalt. Skruvarna fungerar sämre eftersom kärnornas rinnegenskaper ändras så att omblandningen försämras.
 • Anpassa syradosen efter vattenhalten.
  - Syra efter den fuktigaste delen av partiet!
  - Ojämn mognad med grönskott eller mycket ogräs kräver högre dosering.
  - Snabbvattenmätare för fältbruk kan ge felaktiga resultat. Detta gäller särskilt vid högre vattenhalt eftersom det är svårare att ta representativa prover då. Kalibrera varje säsong, tänk på att kalibrera vid relevanta nivåer.
 • Syra direkt efter skörd (samma dag).
 • Baljväxter ska syras två gånger med någon dags mellanrum.
 • Lägg inte in partier med stor skillnad i vattenhalt i samma lager. Fukten vandrar från fuktigt till torrare spannmål och resulterar i risk för underdosering av syra i gränsskiktet.
 • Tänk på byggnaden:
  - Lägg plast på botten av lagret (betong neutraliserar syra).
  - Skydda lagret mot väder.
  - Använd gärna olika fack/fickor
 • Övervaka temperaturen i lagret, efterhand ska temperaturen bli samma i lagret som i omgivningen.
  - Temperaturstegring med mer än 2 grader i lagret indikerar mikrobiologisk aktivitet och kräver aktion. Kylning/luftning kan behövas.
 • Om spannmålen luktar konstigt är det en varningssignal.
 • Om du är osäker eller misstänker problem – kontakta rådgivare.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls