Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utbildningar/workshops i Fördjupning i HACCP samt fodersäkerhet

SVA välkomnar dig till utbildningar/workshops i fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkning samt allmän kurs om fodersäkerhet.

Utbildningar hösten 2018

Nässjö
26-27 nov Fördjupningskurs i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen

Utbildningar våren 2019

Nässjö
13-14 mars Fördjupningskurs i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen

Om fördjupningskursen i HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foder-/livsmedelskedjan för att produkten ska vara säker för konsumenten. Detta arbetssätt är ett viktigt redskap samt ett lagkrav för att förebygga eller undanröja foderrelaterade faror eller reducera dem till en acceptabel nivå. Genom att ha ett väl fungerande kontrollsystem ökar även tryggheten internt samt att man för omvärlden kan visa att man styr och kontrollerar riskerna i tillverkningen. 
Kursen går detaljerat igenom HACCP och dagarna kommer att varvas med teori och diskussioner. Tanken är att du som deltagare ska vara delaktig och dela med dig av dina erfarenheter och funderingar.

Anmäl dig här

KURSER ANGE DITT NAMN
Fördjupning i HACCP, Nässjö den 26-27 nov 2018 (sista anm.dag 24 okt)
  
Fördjupning i HACCP, Nässjö den 13-14 mars 2019 (sista anm.dag 8 feb)
  
Företag
Adress
Postnr
Postadress
E-post
Telefonnr
 
  
Kursavgift6.000 kr - fördjupningskurs i HACCP
 24.000 kr (HACCP) - gå 5 personer från samma företag=betala för 4.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.Avgiften betalas via faktura som skickas till anmälda företag. Sista anmälningsdag, se ovan. Anmälan är bindande. Vid för få anmälda har SVA rätten att ställa in kursen.
 Har du några frågor, vänligen kontakta Magnus Thelander via e-post: magnus.thelander@sva.se eller tel: 018-67 40 23.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls