Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Endemiska sjukdomar hos get

Getter kan drabbas av en mängd olika endemiska sjukdomar.

Sjukdomarna som beskrivs här är främst orsakade av infektion med virus, bakterier och parasiter eller av brister i utfodringen. De kan ge olika sjukdomsbild beroende på vilken åldersgrupp som drabbas. Exempel på detta är CAE-virus som kan ge olika symtom hos killingar och vuxna getter, bakteriesjukdomen listerios hos främst vuxna getter och CCN som är en utfodringsorsakad sjukdom hos främst unga getter.

Här återfinns ett urval av de endemiska sjukdomar som kan smitta getter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls