Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Listerios hos get

Getter med listerios kan drabbas av centralnervösa symtom eller, mindre vanligt, septikemi som kan leda till aborter. Listerios förekommer i Sverige och ensilageutfodrade getter löper särskilt hög risk att drabbas.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Under 2017 rapporterades 1 indexfall av listeria på get i Sverige. Listeria monocytogenes är en tålig bakterie som är vanligt förekommande i miljön. Främst vuxna ensilageutfodrade getter drabbas. 

Symtom

Hos get dominerar den encefalitiska formen. Initiala symtom är depression, nedsatt aptit och mjölkproduktion samt feber upp emot 42°C. Därefter kommer de klassiska symtomen med oftast enkelsidig facialispares. Cirkelgång förekommer frekvent. Geten kan så småningom bli liggande. Morbiditeten kan variera, men mortaliteten är hög.

Mindre vanligt är den septikemiska formen, som oftast inte visar några centralnervösa symtom. Först ses en bakteriemi med feber som kan nå upp emot 42°C. Blodig diarré som kan leda till döden på ett par dygn förekommer. Lindrigare form av listerios kan bli kronisk över flera veckor. Dräktiga getter kan abortera.

Differentialdiagnoser

Hypokalcemi, dräktighetstoxikos, CCN, pasteurellos, trauma, tetanus, meningoencefalit av annan orsak, förgiftningar, sepsis av annan orsak, scrapie, louping-ill.

Etiologi och patogenes

Ingektionsagen:

Listeria monocytogenes serotyp 4, speciellt 4b

Infektionsport:

Skador i munhåla (CNS-form), intestinal mukosa (septikemisk form)

Spridning i djuret:

Via nerver eller blodkärl

Smittvägar:

Miljö, foder, vatten

Överlevnad:

Flera år i miljön

Inkubationstid:

Dagar (septikemisk form) till veckor (CNS-form)

Provtagning och diagnostik

Kliniska symtom.
Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte) och fosterhinnor.
Obduktion: Histologi och bakteriologi (hjärna).

Behandling och profylax

Gravida kvinnor ska inte hantera sjuka djur. Mjölken ska pastöriseras.
Den sjuka geten ska isoleras. Bakterien är känslig för penicillin, men vid den encefalitiska formen föreligger svårigheter att passera blod-hjärn-barriären. Understödjande behandling tillkommer. För getter med svalgförlamning gäller omedelbar avlivning av djurskyddsskäl.
Ensilage ska ha god kvalitet. Om pH är över 5 ska ensilaget kastas. Getterna ska utfordras i foderhäck. Hygienen i stallet och på betet ska vara god. Stress, parasitangrepp, annan sjukdom, högdräktighet eller svag utfodring kan sänka immunförsvaret hos geten och göra den mer mottaglig för listerios. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls