Gå direkt till innehåll

Baldersbrå

( Tripleurospermum indolum (L.) Sch.Bip. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Baldersbrå

Generell information

Det är inte ovanligt att växten förekommer i riklig mängd i förstaårsvallar insådda utan skyddsgröda. Putsning i tidigt stadium är en effektiv metod (som alternativ till kemisk bekämpning) för att få bort baldersbrå ur vallen, eftersom den är fröspridd.  

Orsak till att växten är oönskad

Kan ta över helt och hållet i vallar. Ätes ogärna, bitter smak, träig.

Senast uppdaterad : 2021-03-08