Gå direkt till innehåll

Brännässla

( Urtica dioica L. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Brännässla

Generell information

Kallas även stornässla. Avslagna och nedvissnade eller späda färska plantor äts ibland av hästar och andra djur på bete. 

Orsak till att växten är oönskad

Kan framkalla hudinflammation vid hudkontakt, men anses ej vara giftig vid förtäring. Enstaka fall av hudutslag samt allmänt obehag och inkoordination med några timmars varaktighet vid hudkontakt har rapporterats på häst (och hund).

Senast uppdaterad : 2021-03-08