Gå direkt till innehåll

Buskmåra

( Galium mollugo L. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Buskmåra

Generell information

Kallas också stormåra, vit sänghalm.  

Orsak till att växten är oönskad

Ej giftig men innehåller ”kristallnålar” som kan skada djurens slemhinnor om växten förekommer i riklig mängd på bete.

Senast uppdaterad : 2019-12-05