Gå direkt till innehåll

Getruta

( Galega officinalis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Getruta

Generell information

Innehåller flera olika substanser (galegin, hydroxigalegin, saponiner, bitterämnen etcetera) som kan ha giftverkan. Giftigheten kvarstår även efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Andnöd, smärtsam hosta, slem runt mule och nos, muskelspasmer, konvulsioner, även dödsfall (framförallt hos får).

Senast uppdaterad : 2019-12-05