Gå direkt till innehåll

Jordreva

( Glechoma hederacea L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Jordreva

Generell information 

Växten innehåller oljor och bittra substanser som ej är identifierade. Förgiftningsfall med dödlig utgång hos hästar har rapporterats i östra Europa. 32 procent inblandning i grönfoder ger förgiftningssymptom på häst. Torkning i minst tre månader krävs för att minska giftverkan. Hästar bör ej utfodras med foder innehållande jordreva. 

Förgiftningssymtom

Snabb svag puls, andningssvårigheter, hosta, näsflöde, förhöjd kroppstemperatur, svindel, anorexi. Obduktion av förgiftade djur har påvisat förstorad mjälte, hjärtmuskeldegeneration, utspänd blindtarm och gastroenterit.

Senast uppdaterad : 2019-12-05