Gå direkt till innehåll

Odört

( Conium maculatum L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Odört

Generell information

Växten är mycket giftig och innehåller coniin samt närbesläktade alkaloider. Alkaloidhalten är högst under blomningen (cirka 2 procent) men högst i frukterna (3,5 procent). Alkaloiderna bryts ned under torkning, men torkad odört innehåller fortfarande skadliga halter alkaloider. Dödlig dos för hästar är mer än 2 kilo gröna växtdelar, upp till 750 gram färsk odört har konsumerats utan förgiftningseffekter. Har en karaktäristisk, obehaglig råttlukt och ratas i allmänhet av betesdjur. Giftigheten hos odört har varit känd under minst 2000 år. 

Förgiftningssymtom

Symtom visas inom 20-30 minuter efter konsumtion. Snabb andning, ökat salivflöde, svårigheter att svälja, diarré, muskelsvaghet, matthet och nervösa darrningar, ibland konvulsioner, ibland uppsvälld bakkropp, okänslighet, svindel, kramper, kastning av foster, förlamning i motoriska nerver och ryggmärg, progressiv paralys, andningsförlamning, dödsfall. Andedräkten hos förgiftade djur kan ha den karaktäristiska råttlukt som växten avger.

Senast uppdaterad : 2019-12-05