Gå direkt till innehåll

Penningört

( Thlaspi arvense L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Penningört

Generell information

Växten innehåller glykosiden sinigrin. Ratas i allmänhet av betande djur. Växten har en skarp lukt då den bryts eller krossas. Se även löktrav

Förgiftningssymtom

Se förgiftningssymtom av löktrav, särskilt kraftig urinavsöndring. Penningört anses kunna orsaka dödlig förgiftning.

Senast uppdaterad : 2019-12-05