Gå direkt till innehåll
Röd hundrova

Röd hundrova

( Bryonia diocia Jacq. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Röd hundrova

Generell information

Växten innehåller flera glykosida och alkaloida substanser, samt saponiner. Förgiftningsfall hos hästar har rapporterats. Bryonia alba (hundrova) är också giftig.  

Förgiftningssymtom

Akut (blodig) diarré, riklig urinering, riklig svettning, andningssvårigheter, okoordinerade rörelser, konvulsioner, ovillighet att röra sig och ibland upphörande av träckavgivning. Häftig kolik med buksmärtor. Växten är starkt retande och har cytotoxisk verkan. Hudkontakt med växt- eller bärsaft kan orsaka rodnad och blistring. Allergisk reaktion kan också förekomma.

Senast uppdaterad : 2019-12-05