Gå direkt till innehåll

Röllika

( Achillea millefolium L. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Röllika

Generell information

Kallas även karibacka eller rölleka. Ätes i ungt utvecklingsstadium gärna av betesdjur, särskilt får. Rölleka har en karaktäristisk lukt som framträder då man bryter av blad eller stjälk. 

Orsak till att växten är oönskad

Bildar täta bestånd som lätt kväver de önskade växterna i vallar och på betesmarker. Kan angripas av mjöldagg och då ge upphov till hälsostörningar hos djur. Kan framkalla hudinflammation.

Senast uppdaterad : 2021-03-08