Gå direkt till innehåll

Spikklubba

( Datura stramonium L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Spikklubba

Generell information

Hela växten är mycket giftig på grund av sitt innehåll av alkaloider som hyoscyamin, atropin, scopolamin (hyoscin). Även nitrater kan förekomma. Giftigheten avtar ej vid torkning. Växten luktar illa, men blommorna (som bara är utslagna på natten) doftar gott. Förgiftningsfall hos häst har rapporterats i USA men är mycket ovanliga, främst beroende på växtens oaptitlighet och begränsade utbredning. Förekomst av 75 milligram spikklubba per kilo foder leder till förgiftning av häst. 

Förgiftningssymtom

Kramper, oro och rastlöshet, okoordinerade rörelser, ökad andningsfrekvens, ökad kroppstemperatur, ökad puls, diarré, depression, utvidgade pupiller, anorexi, förlamning, dödsfall.

Senast uppdaterad : 2019-12-05